เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

 
 

 

กิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อกิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
และมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท.เป็นหน่วยงานสนับสนุน

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นหัวหน้าคณะ
เพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน

การประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ
เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศรีจุลทรัพย์ ๓ ชั้น ๑๐ อาคารศรีจุลทรัพย์
โดยกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ และพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง-ชมพู ขบวนแรก

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ร่วมประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม
และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
จากนั้น ได้เยี่ยมชมรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ และงานมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

พิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร
พิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

การบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ กรุงเทพฯ และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร
กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี ๒๕๖๒