เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

 
 

 

 

กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิม และบริเวณโดยรอบกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒