เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

 
 

 

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคลองวัว ณ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านคลองวัว ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา โดยมีสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะ
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการ
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

การเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ท่าเรือตลาดเทวราช

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ท่าเรือตลาดเทวราช ณ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

๒๕ พ.ย. ๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว

๒๔ พ.ย. ๖๓

การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๖ พ.ย. ๖๓

พิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย

๑๖ พ.ย. ๖๓

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔ พ.ย. ๖๓

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓ พ.ย. ๖๓ การตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ๓/๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต

๒ พ.ย. ๖๓

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
๒๗ ต.ค. ๖๓ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๔ ต.ค. ๖๓

กิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

๑๔ ต.ค. ๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๔ ต.ค. ๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"
๕ ต.ค. ๖๓ การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕ ต.ต. ๖๓

การประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๒ ต.ต. ๖๓

การประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ และพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง-ชมพู ขบวนแรก

 

อ่านต่อ >>>