- ว่าง -

 

 
 
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี กองกลาง สป. เป็นหน่วยงานหลัก และ กลุ่มงานสนับสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน