กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง (กสป.) Permanent Secretary Staff Group (PSS Group)

ถนนอัษฏางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ที่ทำการชั่วคราว : ห้องกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารดำรงราชานุสรณ์
(ตึก สนผ.) ชั้น 1
0 2223 9838  
moi0213@moi.go.th