-ว่าง-
 

กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง (กสป.) Permanent Secretary Staff Group (PSS Group)

ถนนอัษฏางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
0 2221 6096 , สป. 50246  
moi0213@moi.go.th