- ว่าง -

 

 
๒๒ ก.พ. ๖๔ การลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
๑๔ ม.ค. ๖๔ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
๑๓ ม.ค. ๖๔ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี
๕ ม.ค. ๖๔ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
๒๙ ธ.ค. ๖๓ พิธีวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)
๒๕ ธ.ค. ๖๓ พิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา และเปิดท่าเทียบเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า ท่าเรืออัจฉริยะ
๒๕ ธ.ค. ๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ จังหวัดเชียงใหม่
๒๒ ธ.ค. ๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
๒๒ ธ.ค. ๖๓ พิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง "สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด"
๒๑ ธ.ค. ๖๓ พิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เพิ่มเติม
๒๑ ธ.ค. ๖๓ การตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
๑๕ ธ.ค. ๖๓ พิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และพิธีเปิดงานอาหารสร้างสรรค์ "Phuket Gastronomy หรอยแล้วหลาว"
๑๕ ธ.ค. ๖๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓"
๗ ธ.ค. ๖๓ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓ ธ.ค. ๖๓ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒ ธ.ค. ๖๓ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๓
๓๐ พ.ย. ๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง
๒๗ พ.ย. ๖๓ การเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง ท่าเรือตลาดเทวราช
๒๕ พ.ย. ๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
๒๕ พ.ย. ๖๓ การศึกษาดูงานของนักศึกษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๖ พ.ย. ๖๓ พิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย
๑๖ พ.ย. ๖๓ การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๔ พ.ย. ๖๓ การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓ พ.ย. ๖๓ การตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ๓/๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต
๒ พ.ย. ๖๓ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
๒๗ ต.ค. ๖๓ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๔ ต.ค. ๖๓ กิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
๑๔ ต.ค. ๖๓ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๔ ต.ค. ๖๓ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"
๕ ต.ค. ๖๓ การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕ ต.ต. ๖๓ การประชุมโครงการศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒ ต.ต. ๖๓ การประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ และพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง-ชมพู ขบวนแรก
๑๗ ก.ย. ๖๓ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ และงานมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
๑๕ ก.ย. ๖๓ การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๓๑ ก.ค. ๖๓ โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
๒๔ มิ.ย. ๖๓ พิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"
๒๔ มิ.ย. ๖๓ การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร
  1 2