- ว่าง -

 

 
๘ มิ.ย. ๖๓ พิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
๔ มิ.ย. ๖๓ พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๑ พ.ค. ๖๓ การบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๒๑ พ.ค. ๖๓ การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๓ พ.ค. ๖๓ กิจกรรม "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"
๘ พ.ค. ๖๓ การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ กรุงเทพฯ และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๐ ก.ค. ๖๒ กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี ๒๕๖๒
  1 2